Partio-Unnukka ry on varkautelainen sekalippukunta, joka on perustettu vuonna 1974.
Lippukunnassamme toimii tällä hetkellä kolme ryhmää, sudenpennut, perhepartio ja aikuispartio.
Kaikkiaan jäseniä on noin kahdeksankymmentä.